چاپ کردن این صفحه

پشتیبانی شبکه

پشتیبانی شبکه

یکی دیگر از خدمات شرکت شی نیز ارئه خدمات پشتیبانی شبکه است.

پشتیبانی شبکه یکی از مهمترین دغدغه مدیران و کارفرمایان است

شرکت شی نیز این اطمینان را به شما میدهد که پشتیبانی از شبکه شما توسط متخصصین هر حوزه انجام میپذیرد.

پشتیبانی شبکه هم برای افرادی که خدمات شبکه را از شی نیز گرفته باشند و هم برای افرادی که شبکه خود راه راه اندازی کرده کرده و الان نیاز به پشتیبانی دارند ارائه میشود.

پشتیبانی از شبکه ها به هر صورت انجام گیرد ، گزارش کامل فعالیت های انجام شده توسط تیم تخصصی شی نیز تهیه و در اختیار کارفرما قرار میگیرد.

خدمات پشتیبانی شی نیز بصورت زیر است :

  • پشتیبانی حضوری
  • پشتیبانی تلفنی
  • پشتیبانی از راه دور ( بصورت ریموت )
  • پشتیبانی بر اساس چک لیست

پشتیبانی از راه دور و پشتیبانی تلفنی بر اساس درخواست کارفرما میتواند برای شرکت مذکور بصورت شبانه روزی انجام پذیرد.

دیگر نگران خدمات شبکه شرکت خود نباشید ، شی نیز همواره و در تمام مراحل کار همراه شما خوهد بود.

گزارش پشتیبانی شبکه | گزارش شبکه | پشتیبانی شرکت

 

ارائه گزارش

 

 

 

پشتیبانی شبکه بر اساس چک لیست | پشتیبانی حرفه ای شبکه | بهترین شرکت پشتیبانی شبکه

 

پشتیبانی چک لیستی

 

 

 

پشتیبانی از راه دور | پشتیبانی ریموت | network remote support

 

پشتیبانی از راه دور

 

 

 

پشتیبانی تلفنی شبکه | پشتیبانی شبکه شرکت | پشتیبانی شبکه سازمان ها | پشتیبانی شبکه کابلی

 

پشتیبانی تلفنی

 

 

 

پشتیبانی شبکه | پشتیبانی حضوری شبکه | پشتیبانی شبکه شرکت ها | پشتیبانی ریموت شبکه

 

پشتیباین حضوری

 

 

 

 

 

 

 

000
خواندن 565 دفعه